سامانه KurdSMS یکی از زیرمجموعه های کاری گروه فنی مهندسی کانی است که در سال 1385 راه اندازی شده است.

این سامانه ابتدا به عنوان یکی از سرویس های مکمل صرفا برای مشتریان "گروه فنی مهندسی کانی" مورداستفاده قرار گرفت. بعدها به علت تغییرات عمده ای که در سیاست گذاری گروه صورت گرفت، این سامانه خدمات خود را عمومی ارائه نمود.