• روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگم روزت مبارک
--------------------------
  • تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و... بسیار سخت است پدرم روزت مبارک
--------------------------
  • پدر ای چراغ خونه! مرد دریا، مرد بارون/ با تو زندگی یه باغه، بی تو سرده مثل زندون/ هر چی دارم از تو دارم ، تو بهار آرزوها/ هنوزم اگه نگیری، دستامو می افتم از پا . . .
--------------------------
  • ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان / ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان/ ای نام زیبایت همیشه اعتبارم / خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم
--------------------------
  • پدرم : منی که پدر شده ام می دانم چه رنجهایی برای من کشیدی. من می دانم که با چه سختی هایی نیازهای من را بر طرف کردی ، پدرم قسم به تمام روزهای سرد و گرم که برایم زحمت کشیدی دوستت دارم و خیالت برایم تکیه گاه است ، روزت مبارک
--------------------------
  • اگه یه مرد تو این دوره زمونه باشه اونم تویی روزت مبارک . . .
--------------------------
  • روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگم/ روزت مبارک . . .
--------------------------
  • تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و... بسیار سخت است ... پدرم روزت مبارک . . .

 

--------------------------

دسترسی سریع