گیانا که م زو وه ره نازدارم/ زو وه ره به س جاری بت بینم/ گیانم بو خوت به ره/


ئه و روژه ی "مه جنون" له زوخاو/ نوشی ...مه ینه ت فه وتانی، کفنیان پوشی/ من بومه واریس له قه وم و خویشی . . ./ سپاردی به من ئازاری و ئیشی


هر چن له دوریت قامتم چمیاس/ هایده خیالم تا دنیا دنیاس


چیت بو بنیرم که وک خوت جوان بیت ؟ / تنیا دل شک ئه-به-م تا مردن له لات بیت


پرسیم له چنار سربرزی داران/ نیش مار خوشه یا دوری یارن / فرمود نیش مار یه جار زحمته/ اما دوری یار تا قیامته


سه چشت له دنيا وه گرد يك نيونه دوس :/ روباه و خروس/ انگليس و روس/ خسيوره و عروس!


مه قالي نيرم ، زيلو ها ژيرم / چه جوري بويشم ، که دوسد ديرم؟!

دسترسی سریع