• عشق میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد . مادر ترزا
 • عشق نخستین سبب وجود انسانیست . وونارگ
 • عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگ
 • عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد . شکسپیر
 • عشق مانند بیماری مسری است که هر چه بیشتر از آن بهراسی زودتر به آن مبتلا میشوی . شانفور
 • عشق برای روح عادی یک پیروزی و برای روح بلند یک فداکاریست . کوستین
 • عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند . جبران خلیل جبران
 • عشق برای مرد از احساسات عمیق و غیر ارادی نیست ، بلکه قصد و عقیده است . مادام دوژیرادرن
 • عشق هوس محبوب شدن نزد معشوق است . زابوتن
 • عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است . ژرژسان
 • عشق معجزه ایست . امیل زولا
 • عشق شیرینی زندگیست . مارسل تینر
 • عشق مزیت دو فردیست که دائم سبب رنج و اندوه یکدیگر می شوند . سنت بوو
 • عشق یکنوع تب و حرارت شدید است . استاندال
 • عشق چیزیست که به هیچ چیز دیگر شباهت ندارد . ریشله
 • عشق شاه کلیدی است که تمام دهلیزهای قلب را میگشاید . ایوانز
 • عشق این توانائی را می دهد که بگوئید ، پوزش می خوا هم . کن بلانچارد
 • عشق یعنی ترس از دست دادن تو . مثل ایتالیائی
 • عشق تاریخچه زندگی است…. اما در زندگی مرد واقعه ای بیش نیست . مادام دواستال
 • عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم ،عشق متعهد است مردم عهد شکن، عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم نیستند . لئوبوسکالیا
 • عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد. عاملیست که دو تن را مبدل بفرشته ی واحدی می کند . ویکتور هوگو
 • عشق تجارت خطرناکیست که همواره به ورشکستگی می انجامد . شانفور
 • عشق دردیست که فقط سه دارو دارد: گرسنگی ، انتظار ، انتحار . کراتس
 • عشق نمی دانم چیست و نمی دانم چگونه سپری می شود . مادموازل دوسگوری
 • عشق دردیست شدیدتر از تمام دردهای دیگر ، زیرا در عین حال روح و قلب و کالبد را رنج می دهد . ولتر
 • عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است . آلفونس کار
 • عشق ، خطای فاحش فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه ی آدم های معمولی است . برنارد شاو
 • عشق چیزیست که بیعقلان را عاقل می کند و عاقلان را عاقلتر می نماید و آن ها را که بیش از اندازه عاقلند را کمی بی قید می سازد .؟. د. اسمیت
 • عشق چیزیست که نخست به شما پرو بال می دهد تا بعد بهتر بتواند بدامتان بیندازد . د. اسمیت
 • عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند . مارکوس بیکل
 • عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند . ژرژسان
 • عشق عبارت است از(محبت شدید)حرکات تنفسی که از هر چیز فارغ است و به سوی محبوب بدون اندیشه(افلاطون)
 • سوء اختیاری است که با نفس فارغ از همه چیز روبرو شده است(یوژن)
 • طبیعتی است در دل آدم که به وجود می آید و حرکت و نمو می کند و موادی از حرص در آن جمع می شود و هر چه که عشق قدرت پیدا می کند به هیجان و لجاجت عاشق می افزاید(فیثاغورث)
 • عشق مانع مرگ است و آنچه را که من می شناسم تنها بدین جهت می شناسم که عاشقم عشق همه چیز را به هم می پیوندد عشق خداست و مردن برای من که قطره ای از بحر بیکران عشق هستم جز این که به جانب سرچشمه ی عام و اصلی و اقیانوس جاویدان عشق بر میگردم مفهوم دیگری ندارد ((تولستوی))
 • آن که می گوید دوستت دارم، خنیاگر غمگینی است، که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود .شاملو
 • تکه ای از عشق را دو انگشتی بردار، خواهی دید از تمامی کاخ های دنیا برایت لذت بخش تر است -افلاطون
 • تو را من زهر شیری خوانم ای عشق/که نامی خوش تر از اینت ندانم/وگر هر لحظه رنگی تازه گیری/ به غیر از زهر شیرینت نخوانم -مشیری
 • پیام من عشق است. پیامی ساده که هیچ پیچیدگی ندارد. هیچ آیین و تشریفات، اصول اعتقادی و هیچ نظریه ی فلسفی ندارد. پیام من روی کردی است ساده و مستقیم به زندگی. واژه ی کوچک عشق می تواند در بر دارنده ی این پیام باشد-اوشو
 • آنجا که نفرت هست، امکان عشق هم هست. فقط کافی است از میان این دو یکی را انتخاب کنیم-کوییلو
 • عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است . (آلفونس کار)
 • عشق مانند شن روان است، اگر به آن چنگ بزنید از میان دستان شما خواهد لغزید به آرامی پیمانه ای از آن بردارید تا روح شما را لبریز کند. همچنان که شن در جستجوی پر کردن فضای خالی دستان شماست . . .
 • هر کس دو بار مي ميرد يک بار آنگاه که عشق از دلش مي رود و بار ديگر آنگاه که زندگي را بدرود مي گويد، اما مرگ زندگي در برابر مرگ عشق ناچيز است. «ولتر»
 • توانایی عشق ورزیدن؛ بزرگ‌ترین هنر جهان است.
 • عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند . . .مارک تواین
 • عشق است که آدمی را حقیقتاً به دنیا می‌آورد. بدون عشق، زندگی در خوابی سپری می‌شود که به مرگ می‌ماند. عشق، طلیعه‌ی بیداری‌ست. بیدار شویم و ببینیم که هستیم، و چه وزنی دارد بودن! بیدار شویم و همه‌ی زندگی را به شعر و شور و شعور تبدیل کنیم.
 • عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد آن را به کسی نمی سپارد . . . (شکسپیر)

دسترسی سریع