خوشا به حال مؤمنانی که در رمضان بر کامشان عسل مصفای برکات ذکر الهی چشانیده شد و عطر نزول ملائک تا همیشه سجاده هایشان را عطر آگین نمود


امیدوار است چشمه سار رحمت رمضان تا همیشه بر فضای جان و دلمان جاری و توفیق بهره مندی از فیوضات این ماه پر خیر و برکت در سال های آینده به همگان اعطاء فرماید


الهی غم غریب آخرین ساعات ماه رحمتت را به شادی صبح عید
مغفرتت بپیوند و دلهایمان را با امید به بخشش و برکتت مسرور کن


عید سعید فطر و پایان ماه صیام
بخـواهیم از خدای ذوالجـلال و الاکــرام
که تا سال آینده، صفا و پاکی دل
حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل


گلخنده شوال به ناهید مبارک
ابروی خوش ماه به خورشید مبارک
آمد خبر از عرش وداع رمضان است
عید است به یاران خبر، عید مبارک


رمضان آمد و روان بگـذشت
بود ماهی به یک زمان بگذشت
شب قدری به عارفان بنمود
ایـن معانی از آن بیان بگذشت


عید فطر؛ روز چیدن میوههای شاداب استجابت مبارک باد


رمضان شد چو غریبان به سفر بار دیگر                   اینست فرخ شدن و اینست به هنگام سفر


خداحافظ ماه پروردگار ارحم الراحمین
خداحافظ ماه لحظه های افطار و سحر
خداحافظ ماه نعمت و رحمت و برکت
خداحافظ ماه شبهای نورانی قدر


استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان


آمد آن عید که بودی منتظرش                  هر چه خواهی به خدا گو بلند است کرمش

دسترسی سریع