مقایسه سریع بسته های ارزان و کارآمد :: جدول A1

آبیدر
هزارتومان
219
 • شماره 13رقمی رند
 • 1000 پیامک هدیه
 • هرپیامک 12 تومان
 • %100 امکانات سامانه
 • .
شاهو
هزارتومان
149
 • شماره 13رقمی غیررند
 • 800 پیامک هدیه
 • هرپیامک 12.5تومان
 • %80 امکانات سامانه
 • .
بیستون
هزارتومان
119
 • شماره 14رقمی رند
 • 600 پیامک هدیه
 • هرپیامک 13تومان
 • %60 امکانات سامانه
 • .
زریبار
هزارتومان
89
 • شماره 14رقمی غیررند
 • 400 پیامک هدیه
 • هرپیامک 13 تومان
 • %40 امکانات سامانه
 • .
آربابا
هزارتومان
49
 • شماره 14رقمی غیررند
 • 200 پیامک هدیه
 • هرپیامک 13.5 تومان
 • %20 امکانات سامانه
 • .